070-186 70 79 info@karika.se

 

Vad är Grön Flagg?

Håll-Sverige-rent-organisationen, som står bakom Grön-flagg-arbetet, står för handlingskraft och framtidstro för nästa generation. Det krävs att vi som arbetar med barn antar den utmaningen och levandegör det på ett enkelt sätt tillsammans med barnen i vardagen.Grön-flagg är ett aktivt och långsiktigt arbetsverktyg som har ett lösningsinriktat fokus där barn och unga blir delaktiga i ett positivt förändringsarbete. Målen i läroplanen vävs in naturligt i arbetet. Genom Grön-flagg får vi hela tiden inspiration till utveckling inom området.

Ända sedan starten i januari 2004 har miljö och natur legat oss varmt om hjärtat. Sedan 2012 är vi en certifierad Grön-flagg-förskola. Det innebär att vi kontinuerligt har nya utvecklingsområden som vi arbetar aktivt med.

Vår handlingsplan för perioden april 2017 – okt 2018 är utifrån området ¨Stad och miljö¨. Vi har valt att fokusera på orden: nedskräpning, människor, och barns inflytande.Nedskräpning – Vi vill få in sopsortering som en naturlig del av vardagen. Vi vill få barnen att förstå varför vi sorterar våra sopor.Människor – Vi vill att barnen ska känna sitt eget värde, respektera andras värde och i det förstå innebörden av de mänskliga rättigheterna.Barns inflytande – Vi har kontinuerliga samrådsmöten med barnen för att göra dem delaktiga i sin vardag. Vi vill få barnen att föra sin talan och lyssna på andra.

 

Skörd av äpplen från våra egna träd

Vi hjälps åt att återvinna - även de yngsta följer med till återvinningsstationen

Kompostjord blir till näring för våra äppelträd

Ibland har vi rörelsepass utomhus.

Vi går ofta på promenad till skogen!

Vi sår tillsammans och följer olika fröers utveckling till olika grönsaker

I våra odlingslådor växer bla rabarber, jordgubbar, smultron och kryddor.

Egenodlande tomater smakar bäst!

Vi går ut i Hjärnarp och plockar upp skräp

Innehållsansvarig: rektor Karolin Andersson

Sidan uppdaterades 19 augusti 2019