070-186 70 79 info@karika.se

 

Vad är Grön Flagg?

Ända sen start i januari 2004 har miljö och natur legat oss varmt om hjärtat. Att plocka äpple och göra mos till morgongröten, att vistas mycket i naturen och ute på vår gård, låta de små barnen sova i vagnar ute, prata om att vara rädd om naturen, nyfiket titta på djur, vårda våra saker, tillsammans laga det som går, m m.

Sen 2012 är vi certifierad Grön flagg-förskola vilket innebär att vi kontinuerligt har nya utvecklingsområden som vi vill utveckla. Mål vi haft och genomfört är att bland annat att kompostera vårt matavfall, upptäcka vår närmiljö, minska vårt matavfall, källsorterat tillsammans med barnen.

Vårt senast avslutade arbete var utifrån området  Livsstil & Hälsa. Våra utvecklingsområden var då,  2015 – 2016 följande:

  • Lugna stunder – Vi vill skapa utrymme för fler lugna stunder för barnen under deras vistelse på förskolan. Detta för att stress och högt tempo är en stor del av dagens samhälle och vi vill hjälpa barnen att hitta sina egna vägar till lugn. Efter frukost har vi infört yoga för Elefantgruppen. Efter lunch vilar alla barn, de yngsta i vagnar ute och de äldsta har massage följt av saga eller lärfilm.
  • Kamratskap – Vi vill att barnen utvecklar sin empatiska förmåga. De ska känna gemenskap och bry sig om varandra, respektera varandra och de vuxna. I positivt samspel med andra mår man bra.
  • Ekologiska matvaror – Vi vill använda oss av ännu mer ekologiska produkter i vår matlagning och måltider. Vi vill öka våra egna odlingar av frukt och grönsaker. Vi kommer samtala med barnen om vad ekologiskt innebär och varför det är bra.

Här kan ni läsa vår senast godkända Grön Flagg-rapport 2016

Vår handlingsplan för perioden april 2017 – okt 2018 är utifrån området  ” Stad & Miljö”

Vi har valt fokusera på orden

Nedskräpning  – Vi har barn som redan är medvetna och intresserade av detta. Vi vill vidareutveckla detta. Vi vill få in sopsortering som naturlig del av vardagen, prata om olika material. Få dem att förstå varför vi ska sortera.

 Människor –  Vi vill att barnen ska känna sig eget värde, respektera andras värde och i det förstå innebörden av de mänskliga rättigheterna.

Barns inflytande –  Vi tänker att vi ska ha kontinuerliga samrådsmöten med barnen för att göra dem delaktiga i sin vardag. Vi vill få barnen att föra sin talan och lyssna på andra. Hitta lösningar tillsammans.

Håll Sverige Rent står för handlingskraft och framtidstro för nästa generation. Då krävs det att vi som arbetar med barn tillsammans antar den utmaningen och levandegör det på ett enkelt sätt tillsammans med barnen i vardagen.

Grön Flagg ger ett aktivt och långsiktigt arbetsverktyg och har ett lösningsinriktat fokus där barn och unga blir delaktiga i ett positivt förändringsarbete.

Målen i läroplanen vävs in naturligt i arbetet. Genom Grön Flagg får vi hela tiden inspiration till utveckling inom området.

Skörd av äpplen från våra egna träd

Ett barn sätter potatis i vårt trädgårdsland

Vi hjälps åt att återvinna - även de yngsta följer med till återvinningsstationen

Trädgårdsavfall komposteras i våra komposter. Många barn vill hjälpa till.

Allt vårt matavfall komposteras. Barnen är delaktiga i komposteringen.

Vår kompost jord blir till näring för våra äppelträd

Vi leker mycket lekar tillsammans med barnen utomhus.

Ibland har vi rörelsepass utomhus.

Vi går ofta på promenad till skogen!

Innehållsansvarig: Förskolechef Karolin Andersson

Sidan uppdaterades 11 oktober 2017