070-186 70 79 info@karika.se

Elefantgruppen

I skogen fascinerar bäcken

Barnen följer sitt eget lärande genom pedagogisk dokumentation uppsatt på väggarna.

Vi går varje vecka iväg till andra ställen att leka på!

Barnen inspireras till att skriva, toppen att ligga ett steg före...

Vi målar av en vinterbild -till toner av Vivaldis vintermusik

Motoriken tränas både inomhus och utomhus

Vi skapar i en mängd olika tekniker

Vi experimenterar. Russin och bönor åker hiss i bubbelvatten.

Barn lär av varandra. Diskussioner kring en bok

Härlig stund med yoga varje dag.

De äldre Karikabarnen tillhör Elefantgruppen.

Det sociala samspelet mellan barnen är viktigt och vi samtalar mycket kring hur vi ska vara mot varandra, hur man är en bra kompis, hur man gör någon glad samt mycket mer. Vi tycker vi har en fin sammanhållning i vår barngrupp. Barnen är omtänksamma och hjälper varandra. Då vi är en liten förskola känner alla barnen varandra väldigt väl vilket skapar stor trygghet. Vår likabehandlingsplan är väl förankrad i barngruppen och finns levande i samtalen med barnen.Att skapa lugna och rofyllda stunder för barnen och lära dem värna om sin hälsa anser vi vara viktig. Varje dag efter frukost har vi en stunds yoga och avslappning. Detta blir en skön start på dagen. Efter lunchen har Elefantbarnen massagevila. Massagen utförs antingen av den vuxne eller så masserar barnen varandra. Att få vila och varva ner gör att barnen orsakar dagen så mycket bättre.

Innehållsansvarig: rektor Karolin Anderson

Sidan uppdaterandes 19 augusti 2019