070-186 70 79 info@karika.se

Elefantgruppen

I skogen fascinerar bäcken.

Barnen följer sitt eget lärande genom pedagogisk dokumentation uppsatt på väggarna.

Vi går varje vecka iväg till andra ställen att leka på!

Barnen inspireras till att skriva, toppen att ligga ett steg före.

Vi målar av en vinterbild -till toner av Vivaldis vintermusik.

Motoriken tränas både inomhus och utomhus

Vi skapar i en mängd olika tekniker

Vi experimenterar. Russin och bönor åker hiss i bubbelvatten.

Barn lär av varandra. Diskussioner kring en bok

Härlig stund med yoga varje dag.

Vår ateljé inspirerar till mycket kreativitet!

Elefantgruppen är Karikas äldsta barn – 3-5 åringarna. Här styr barnens nyfikenhet, intressen och erfarenheter verksamheten. Barnens tankar och idéer tas tillvara genom samtal och diskussioner. Måltiderna är utmärkta tillfällen för just samtal och reflektioner och det är ofta här något spännande kan starta, ur ett barns frågor eller kommentarer.

Ett demokratiskt förhållningssätt är grunden för Elefantgruppens verksamhet. Varje barn får möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i aktiviteter, lek och lärande, genom att de får lov att uttrycka vad de tänker och känner. Samtidigt får barnen lära sig att ta hänsyn till sina kompisar och deras åsikter. Omtanke och empati syns tydligt bland barnen, som gärna och ofta på egna initiativ hjälper och stöttar sina kompisar. 

Varje morgon efter frukost har barnen i Elefantgruppen yoga tillsammans för att starta dagen med ett lugn i kroppen. På Karika värnar vi om barnens hälsa och vill ge barnen medvetenhet om vad deras kroppar behöver. Vi har därför gott om lugna stunder. Till exempel har vi yoga, lång vila efter lunch, och vistas stora delar av dagarna utomhus.

Innehållsansvarig: rektor Karolin Anderson

Sidan uppdaterandes 12 november 2019