070-186 70 79 info@karika.se

Elefantgruppen

Barnen är delaktiga i plantering och sådd i vårt trädgårdsland

Tillsammans med barnen dokumenterar vi verksamheten.

I skogen fascinerar bäcken

Tillsammans

Efter frukosten gör vi yoga med barnen i vårt sinnesrum

Motorikbana utomhus är skoj.

Barnen följer sitt eget lärande genom pedagogisk dokumentation uppsatt på väggarna.

Sammanhållningen & gemenskapen mellan barnen är fin!

Vi går varje vecka iväg till andra ställen att leka på!

Barnen inspireras till att skriva, toppen att ligga ett steg före...

Vi pusslar tillsammans

Vi läser mycket sagor - så bra för språkutveckllingen

Vi målar av en vinterbild -till toner av Vivaldis vintermusik

Karikabarnen i åldrarna 3-5 år tillhör Elefantgruppen. Vi delar ofta upp dem ytterligare i elefanter och elefantungar, så att det ska bli ännu mindre grupper.  Det sociala samspelet mellan barnen är viktigt och vi samtalar mycket kring hur vi ska vara mot varandra, hur man är en bra kompis, gör någon glad osv. Det märks tydligt på vår barngrupp vilken fantastisk sammanhållning de har. De är så omtänksamma och hjälper varandra som den naturligaste sak i världen. Då vi är en liten förskola känner alla barnen varandra väldigt väl vilket skapar stor trygghet. Vår likabehandlingsplan, som finns på förskolan, är väl förankrad i barngruppen och finns levande i samtalen med barnen.

Att skapa lugn och ro för barnen och att lära dem värna om sin hälsa anser vi är viktigt . Varje dag efter frukost har vi en liten stund med yoga och avslappning, som blir en skön start på dagen. Efter lunchen har de äldre barnen vila. Vilken typ av vila det blir varierar, men ofta är det massage följt av en saga eller något spännande läroprogam om matematik, språk, naturvetenskap eller värdegrund från t ex UR. Massagen utförs antingen av den vuxne eller så masserar barnen varandra. Att få vila och varva ner gör att barnen orkar dagen så mycket bättre.

Vi lägger kontinuerligt mycket tid på vardagssituationerna så som att klä sig själv, dela sin mat, bre sin smörgås och att plocka undan efter sig. Under tiden benämner vi tillsammans med barnen begreppen och händelserna som är aktuella just då, t ex höger och vänster, färger, prepositioner m m. Barnets lycka och stolthet när de ”kan själv” gör att de växer och är så härlig att se.

Det finns så mycket lärande i de vardagliga tillfällena. Morgonbarnen får vara med och göra gröt där matematiska begrepp utvecklas: ”dubbelt så många mått med vatten som havregryn”. Ofta deltar barnen i bakning med massor av matematik, fysik och samarbete. Hur många dl? Varför använder vi jäst? Vad gör bakpulvret? Nu är det din tur att hälla i och röra!

Våra måltider är ett bra tillfälle att riktigt samtala med varandra. Vi pratar om vilken färg det är på maten, vilka former som de olika sakerna på bordet har, frågar vad vi gjort under helgen, berättar om saker vi varit med om, diskuterar bokstäver och siffror (som finns uppsatta på väggen runt matborden). Barnen lär sig lyssna och att ta hänsyn till den som pratar genom att inte avbryta och vänta på sin tur. Måltiderna kan ta lång tid, och det får de göra eftersom vi vill att de präglas av lugn och härlig tid att se varandra.

Då vi är en Grön Flagg-certifierad förskola så ligger naturen och hållbar utveckling oss varmt om hjärtat. Vi vårdar våra saker och är det något som går sönder har barnen ofta många tankar och idéer på vad man kan använda saken till istället. Fantasin har inga gränser. På vår gård finns massor av småkryp och djur att upptäcka. Barnen får vara med och så, plantera och skörda på vår gård och i våra planteringslådor. Tillsammans vårdar vi och tar hand om vår gård och håller den fin. De har egna krattor och spadar som de använder.

Vi går ofta till skogen som finns väldigt nära, ibland har vi lunch med oss för att kunna stanna länge.

Miljöerna används som inspiration till barnens lärande. Siffror, bokstäver, våg, magneter, böcker med mera som barnen kan bli inspirerade av. Vi pedagoger finns hela tiden nära för att inspirera och utmana barnen vidare i sina tankar. Barnens intresse är det som styr och utifrån det har vi olika projekt och tema som barnen får forska kring på olika vis. Ibland är det längre projekt eller teman och ibland kortare.

Innehållsansvarig: Förskolechef Karolin Anderson

Sidan uppdaterandes 18 januari 2018