070-186 70 79 info@karika.se

Snigelgruppen

Barnen hjälper varandra att klä av sig i hallen

Fruktstund på filten under förmiddagen

Alla barn som sover gör det i vagnar utomhus.

Vi läser mycket böcker. Bra för språkutvecklingen och ger en mysig stund tillsammans.

Även barnen i snigelgruppen gör yoga efter frukost, på sitt eget lilla vis...

För ett barn i 1-2 års ålder handlar tillvaron om att undersöka, uppleva och att samla livserfarenhet. För att kunna göra detta krävs en grundtrygghet. Barnen behöver vuxna och jämnåriga att knyta an med samtidigt som de får vistas i en miljö de lär sig känna igen. Så tänker i alla fall vi och arbetar därför mycket utifrån detta tänk. Vilket betyder att i Snigelgruppen ligger fokus på att lära känna, riktigt se och bekräfta varandra, både vuxna-barn och barn-barn. Barnen får utveckla sitt sociala samspel och får lära sig hur man är en del av en grupp, samtidigt som de utvecklas som egna individer. Detta görs under hela dagen på förskolan, i vardagsrutiner och aktiviteter. I de händelser som uppstår tar vi tillfällen i akt att titta på varandra, identifiera varandras känslor och ta hand om varandra. Barnen i Snigelgruppen följer varandra mycket och härmar efter. Ofta är stora delar av gruppen samlade runt samma lek eller aktivitet för att de lockas av varandra eller av nyfikenhet.

Självständighet och självförtroende utvecklas hos barnen genom att de tidigt uppmuntras att försöka själva. Att klä av och på sig i hallen är ett exempel. Man ser lyckan och stoltheten i deras ögon när de fått av sig jackan, får använda pallen för att nå upp och till slut hänga jackan på kroken. Och genom att de får gott om tid, lugn och ro, vuxnas stöd och har varandra att titta på och härma efter så gynnas deras väg till självständighet.

Det är vardagsrutiner, barnens utforskande, nyfikenhet och barnens lek som styr deras dagar på Karika. Därför planeras inte många ledda aktiviteter in för dem, utan de har själva inflytande över stor del av sin tid, som till stor del spenderas utomhus. De rutiner vi har är samma nästan varje dag, vilket också ger barnen en trygghet i att de vet vad som ska hända. När filten läggs ut är de snabba med att sätta sig för då vet de att det vankas frukt. Efter toalettbesök och blöjbyten när vi kommit in sätter de sig på cirkelmadrassen och ser förväntansfulla ut, för då vet de att vi ska sjunga. Även sångstunderna liknar varandra med samma sånger och ramsor, eftersom barn lär genom att få observera och lyssna väldigt många gånger på samma sång innan de själva deltar. Musik och sång ägnar vi oss mycket åt, både i våra sångsamlingar, spontansång när som helst under dagen, eller i lekhallen där vi kan spela musik och även projicera upp filmer till sångerna.

Vid lunch och mellanmål sitter barnen i Snigelgruppen själva med en pedagog i köket. Då har de mer utrymme att se och kommunicera med varandra. Måltiderna brukar ta väldigt lång tid, vilket de får lov att göra. Vi äter, pratar, härmar och väntar på varandra. Även vid måltiderna tar vi lärtillfällena i akt genom att uppmuntra barnen till att smaka av maten, äta med bestick och äta upp innan man tar upp mer.

Innehållsansvarig: Förskolechef Karolin Andersson

Sidan uppdaterades 13 september 2017