070-186 70 79 info@karika.se

Snigelgruppen

Alla barn som sover gör det i vagnar utomhus.

Material med babblare - språk, matematik, färg och form

De yngre barnen på Karika är med i snigelgruppen. För de barnen handlar tillvaron om att undersöka, uppleva och om att samla livserfarenhet. För att kunna göra detta krävs en grundtrygghet. Barnen behöver vuxna och jämnåriga att knyta an till samtidigt som de får vistas i en miljö de känner sig trygga i.I Snigelgruppen ligger fokus på att lära känna varandra och riktigt se varandra, både vuxna-barn och barn-barn. Barnen får utveckla sitt sociala samspel och lära sig hur man är en del av en grupp, samtidigt som de utvecklas som individer.Självständighet och självförtroende utvecklas hos barnen genom att de tidigt uppmuntras att försöka själva, t ex att klä av och på sig.Vardagsrutiner, utforskande, nyfikenhet och lek styr barnens dagar på Karika.Vi ägnar oss mycket åt sång, både i våra planerade sång-och rytmiksamlingar och spontansång under dagen. I lekhallen har vi möjlighet att spela musik, dansa, och projicera upp filmer till sångerna.Vid lunch och mellanmål sitter barnen i Snigelgruppen själva med en pedagog i köket. Det ger mer utrymme till att se varandra och kommunicera med varandra. Måltiderna får ta tid. Vi äter, pratar, härmar och väntar på varandra. Även här tar vi alla tillfällen i akt till lärande genom att vi  pratar om vad vi äter, använder oss av en mängd olika begrepp, vi uppmuntrar till att smaka av maten, äta med bestick och mycket, mycket mer.

 

Innehållsansvarig: rektor Karolin Andersson

Sidan uppdaterades 19 augusti  2019