070- 186 70 79 info@karika.se

Ända sedan starten i januari 2004 har miljö och natur legat oss varmt om hjärtat. Sedan 2012 är vi en certifierad Grön Flagg-förskola. Det innebär att vi kontinuerligt har nya utvecklingsområden som vi arbetar aktivt med.

Grön Flagg är en del av Håll Sverige Rent-organisationen och står för handlingskraft och framtidstro för nästa generation. Det krävs att vi som arbetar med barn antar den utmaningen och levandegör det på ett enkelt sätt tillsammans med barnen i vardagen. Grön Flagg är ett aktivt och långsiktigt arbetsverktyg som har ett lösningsinriktat fokus där barn och unga blir delaktiga i ett positivt förändringsarbete. Målen i läroplanen vävs in naturligt i arbetet. Genom Grön Flagg får vi hela tiden inspiration till utveckling inom området.

2 juni blev vi än en gång certifierade. Läs gärna mer om Vår Grön Flagg-resa!

Våra nuvarande utvecklingsområden är:

  • KAMRATSKAP – vi tror att trygga relationer kan bidra till välmående hos alla på vår förskola. Därför arbetar vi genom t ex boksamtal, att vara goda förebilder för varandra och med vår förskolas likabehandlingsarbete för att skapa goda relationer och samhörighet.

  • MOTION OCH RÖRELSE – rörelse och motion är en naturlig del av dagen för oss på förskolan och är grunden till att ha god hälsa. Genom att vara fysiskt aktiva stärker vi skelett och bygger muskler, vårt psykiska välbefinnande ökar och risken för sjukdomar minskar. Vi vill arbeta med att få in mer rörelse och fysisk aktivtet i vår verksamhet, genom både planerade aktivteter och spontana spring/hopp/dans-stunder. Vårt mål är att pulsen ska öka varje dag.

 

  • VAD ÄR VÄLBEFINNANDE? – begreppet välbefinnande används, men vi vill ta reda på vad det betyder. Genom att samtala kring och använda begreppet kan vi få reda på vad välbefinnande betyder för olika människor. För det innebär väldigt olika saker för varje människa. Vad mår du bra av?

Samtal kring välbefinnande med de äldsta barnen

Böcker som ger samtal kring kamratskap och likabehandling