070- 186 70 79 info@karika.se

Ända sedan starten i januari 2004 har miljö och natur legat oss varmt om hjärtat. Sedan 2012 är vi en certifierad Grön Flagg-förskola. Det innebär att vi kontinuerligt har nya utvecklingsområden som vi arbetar aktivt med.

Grön Flagg är en del av Håll Sverige Rent-organisationen och står för handlingskraft och framtidstro för nästa generation. Det krävs att vi som arbetar med barn antar den utmaningen och levandegör det på ett enkelt sätt tillsammans med barnen i vardagen. Grön Flagg är ett aktivt och långsiktigt arbetsverktyg som har ett lösningsinriktat fokus där barn och unga blir delaktiga i ett positivt förändringsarbete. Målen i läroplanen vävs in naturligt i arbetet. Genom Grön Flagg får vi hela tiden inspiration till utveckling inom området.

2 juni blev vi än en gång certifierade genom vårt arbete med nedanstående utvecklingsområden.

Läs gärna mer om Vår Grön Flagg-resa!

  • Källsortering – Om vi ger barnen förståelse för hur viktigt det är att källsortera kan det ge en medvetenhet om att vi ska vara rädda om jordens resurser genom att vi tar tillvara på material, kan skapa nytt av gammalt och att mycket kan återanvändas.
    Området valdes utifrån barnens intresse – ett besök på återvinningsstationen avslöjade ett stort intresse hos barnen som mer än gärna deltog i sorteringen och att de var nyfikna på att urskilja de olika materialen.

  • Förpackningar – Vi vill uppmärksamma barnen på alla de förpackningar som omger dem i vardagen. Barnen får lära känna materialen och kan få syn på olika lösningar, variationer av förpackningar som fyller samma syfte. Detta kan skapa samtal om vilken förpackning som egentligen är bäst för miljön. Barnen kan också upptäcka att det går att använda många av förpackningar till annat, till exempel skapande eller annan förvaring, men också att det går att källsortera.

 

  • Konsumtion – Vi lever i ett konsumentsamhälle, där vi anser det är viktigt att ge barnen en medvetenhet om att vara rädda om jordens resurser. Vi alla behöver tänka på att hålla nere konsumtionen och fundera på vad vi konsumerar. Vi vill lära barnen innebörden av ordet konsumtion och på så sätt förhoppningsvis kunna ge barnen och de vuxna möjligheter att utveckla ett hållbart förhållningssätt – att inte slösa med material och resurser.

Måla med förpackningar och återvinning.

Toarullar är en förpackning som kan användas både till pyssel och konstruktion.

Röglespelare på besök genom vårt samarbete med NSR, Rögle och Ängelholms kommun. Tillsammans lär vi oss återvinna!

Vi komposterar lite av vårt matavfall. Det är spännande att passa på att kika ner i komposten när vi slänger i äppelskruttar. Finns fina sniglar och snäckor att studera.

Barnen är delaktiga i och lär sig om naturens kretslopp genom att vi sår, vattnar, odlar, skördar och njuter av våra skördar tillsammans.