070-186 70 79 info@karika.se

Har du/ni synpunkter eller klagomål angående vår förskola?

 

Ett klagomål är om något inte motsvarar dina förväntningar eller om du är missnöjd med något i vår verksamhet. Vi vill så klart att alla ska vara nöjda, så dina synpunkter/ klagomål på vår verksamhet är väldigt viktigt i vårt systematiska kvalitetsarbete. Det ger oss nya möjligheter till att utveckla och förbättra vår verksamhet. Alla synpunkter/klagomål dokumenteras, utreds och följs upp av förskolechef och huvudman. Uppföljning/återkoppling ska ske inom en vecka.

Vid synpunkter/klagomål kontakta

  1. Berörd pedagog
  2. Förskolechef
  3. Huvudman
  4. Kommunens förskoleutvecklare
  5. Skolinspektionen

För att ta emot ert klagomål/synpunkt på bästa sätt, följ då våra rutiner på klagomålshantering. Om du vill vara anonym, kan du framföra dina synpunkter/ klagomål skriftligt. Observera då att vi inte kan återkoppla till dig. Se Klagomålsblankett för att skriva ut och fylla i.