070- 186 70 79 info@karika.se

Vår verksamhet

 

Öppettider

Vardagar kl 06.30 – 18.00

 

Förskolan

Karika är en fristående förskola med totalt 24 barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger i en villa strax nedanför skogen i Hjärnarp. Att förskolan är fristående innebär att förskolan ägs och drivs av annan huvudman än kommunen. Detta innebär i sin tur att vi har en egen kö och egen intagning till vår förskola. Skollagens allmänna bestämmelser om förskolan och förskolans läroplan (Lpfö 18) gäller även för oss.

Barngruppen delas upp i två grupper under stora delar av dagen.

 

Vad erbjuder vi?

En liten förskola där vi kan erbjuda en flexibel verksamhet med barnets bästa i fokus. Vi är lyhörda för barnets behov och för vårdnadshavares önskemål.

Utomhusvistelse varje dag, i alla väder. Vi anser att det är bra för både kropp och själ att vistas ute. Det gynnar barns hälsa, minskar smittorisker, sänker ljudnivån, minskar stressnivån och gynnar den motoriska utvecklingen. Det lockar också till att upptäcka, experimentera, undersöka och lära.

En väl avvägd dygnsrytm med möjligheter till lugna stunder i form av yoga varje morgon – för de äldsta barnen – och massagevila och vila – för alla barn – efter lunch.

 

Dokumentation och utvärdering

För att säkerställa kvaliteten på vår verksamhet utvärderar vi den kontinuerligt. I vårt systematiska kvalitetsarbete använder vi oss bl a av BRUK, Skolverkets verktyg för självskattning.

Vi använder oss av det digitala dokumentationsverktyget Unikum för att dokumentera barnens utveckling och lärande. Vårdnadshavare får här ta del av lärloggar för sitt barn eller barngruppen, pedagogernas reflektioner kring förskolans pedagogiska arbete, information från förskolan, samt underlag inför utvecklingssamtal.

 

Likabehandlingsplan

En likabehandlingsplan är, som namnet antyder, en plan som beskriver hur förskolan aktivt och målinriktat arbetar med att förebygga och förhindra all kränkande behandling. Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling ligger som grund för planen, och finns för att stärka barns lika rättigheter. Varje år reviderar vi planen med kartläggningar, resultatanalys och nya mål som vi ska arbeta med under kommande år.

Här finns Karika förskolas Likabehandlingsplan 2021

”Jag tycker det är bra att det inte är så många barn på Karika för alla blir sedda på ett annat vis. Att det är mer hemmamiljö än i andra förskolor eftersom det är en vanlig villa och jag tycker det är jättebra att de är ute så mycket.”

Vi var på en annan förskola under några månader när barnet var 3 år. Hon trivdes inte alls, vi fick feedback från förskolan att hon hade problem med det sociala och behövde jobba med det.När vi bytte till Karika var det som förbytt. Hon var glad och framåt och vi fick feedback att de hade så trevliga samtal vid matbordet.

Förälder maj-2020

Är så otroligt nöjda. Litet, tryggt och omhändertagande. Skönt med en liten förskola där alla barn och vuxna känner varandra. De har eget trädgårdsland där barnen är med och planterar och skördar. De är ute mycket och har superfin utegård. De använder pluttra som är helt fantastiskt – en app där de lägger ut text, bilder och filmsnuttar så man som förälder får en bra inblick i verksamheten. När barnet ska byta grupp krävs ingen inskolning i den nya – då alla känner varandra.

Liten familjär förskola där personalen verkligen bryr sig

förälder maj-2020

”Det går inte med ord beskriva hur glad och tacksam jag är för att kunna lämna mina barn till Karika förskola. Måste vara världens bästa, mest hängivna och goa fröknar som vi möter med glädje i hallen varje dag!! Stort TACK till er <3"

”Tycker  det är en väldigt bra förskola. Barnen är mycket ute och i naturen. Bra mat som lagas på plats. Barnen utvecklas väldigt bra och bra att hela barngruppen oavsett ålder har aktiviteter ihop”

förälder juni -2020

Trygga o glada barn som ständigt utvecklas!

förälder maj-2020

”Bästa Karika, förskolan med det stora varma hjärtat, nyfikna ögon och pedagoger med sprudlande energi, finns alltid en trygg famn som väntar på morgonen vid lämning. – Vi är inga vanliga barn, vi är ju Karikabarn! sa ett av mina barn. Tack för allt ni gör för våra barn!”

Vi rekommenderar gladeligen Karika till alla som behöver förskoleomsorg. Vi är och har varit mer än nöjda genom åren!

förälder maj-2020