070- 186 70 79 info@karika.se

Har du synpunkter eller klagomål angående vår förskola?

Enligt 4 kap 8§ i skollagen för samtliga skolformer ska det finnas skriftliga rutiner för hur man kan fråga, lämna synpunkter och framföra klagomål på utbildningen. Om du som vårdnadshavare har frågor kring ditt barn, verksamheten eller synpunkter på den, vill vi som arbetar på Karika förskola att det hanteras på följande sätt:

  1. Det är alltid enklast om ni ställer era frågor till berörd personal. Där får ni direkt svar på era frågor om ert barns utveckling och lärande samt övrigt som rör verksamheten.
  2. Vill ni föra ärendet vidare kontaktar ni rektorn via telefon eller mail. Dokumentation sker av rektorn.
  3. Har ni fortfarande funderingar efter kontakten med rektorn var god kontakta kommunens förskoleutvecklare.

Om ni som vårdnadshavare har ytterligare synpunkter på Karikas sätt att driva förskolan utifrån Skollag, förordningar och läroplaner, kan du framföra dina synpunkter till:

Skolinspektionen  – tillsynsmyndighet för skola och barnomsorg.

Alla synpunkter/klagomål dokumenteras, utreds och följs upp av rektorn tillsammans med arbetslaget. Uppföljning/återkoppling ska ske inom en vecka. Om du vill vara anonym, kan du framföra dina synpunkter/ klagomål skriftligt. Observera då att vi inte kan återkoppla till dig. Se Klagomålsblankett för att skriva ut och fylla i.

Vi vill så klart att alla ska vara nöjda, så dina synpunkter på vår verksamhet är viktiga i vårt systematiska kvalitetsarbete. Det ger oss nya möjligheter till att utveckla och förbättra vår verksamhet.