070- 186 70 79 info@karika.se
Välkommen till Karika förskola

”Det bästa med Karika är att det alltid finns någon som tröstar mig när jag är ledsen.” 

– Karikabarn, 4 år

 

Vi är en liten fristående förskola belägen strax nedanför skogen i en villa i Hjärnarp, Ängelholms kommun.  Hos oss finns barn i åldrarna 1-5 år.

Vår vision är att barnen i vår förskola ska ges förutsättningar att utvecklas till sina ”bästa jag”, utifrån samma rättigheter. Alla är vi olika med lika värde. I vår vision är det principen om barnens bästa som styr beslut, även då de går emot de vuxnas önskningar. Varje rektors, förskollärares, barnskötares och andra yrkesgruppers tankar och förslag välkomnas för att hitta lösningar som fokuserar på möjligheter utifrån allas lika värde vid förändringsarbeten.

Vill ni veta mer om vår verksamhet så ta er vidare i menyn.

Vi finns även på Facebook och Instagram!

Vi dokumenterar och kommunicerar med Unikum

– en digital lärportal.

Klicka här för att läsa mer.

Vart fjärde år genomför Ängelholms kommuns förskoleutvecklare en tillsyn på Karika förskola, och alla andra enskilda förskolor, för att kvalitetssäkra förskolan. De ser till att alla lagar, regler och riktlinjer följs. Vi har i alla år fått väl godkänt på dessa tillsyner.

Varje år genomför Ängelholms kommun en vårdnadshavarenkät för de enskilda förskolorna. Klicka er vidare för att ta del av resultatet i Karikas  vårdnadshavarenkät 2024

Karika har en kort kommunikationsväg mellan föräldrar och pedagoger vilket gör att man som föräldrer är väldigt delaktig i barnets sammanhang. Både jag som förälder  och barnet möts alltid av ett varmt och tryggt välkomnande. Karika är en levande förskola som hela tiden utgår från barnen, underhåller och väcker deras intresse, tröstar när det behövs , utmanar när det är dags. 

Vårdnadshavare, april 2024

Vi är så nöjda med Karika. Vårt barn blir sett och hört i en fantastisk och utvecklande miljö med underbara pedagoger.

Vårdnadshavare, april 2024

Älskar att de är ute cket, mycket lek i ”madrassrummet” och maten är varierande och påhittig. Rätt så flexibla också.

Vårdnadshavare, april 2024

Mitt barn blir sett och hört. En personlig förskola med fantastiska pedagoger.

Vårdnadshavare, april 2024

Bästa förskolan! Engagerade pedagogoer och galet lyxig mat med mycket hemmagjort, tex bröd och musli. Rörelse varje dag tex i form av yoga. Mycket utomhusvistelse! Personalen är lyhörda på vad barnen tycker är roligt och intressant och anpassar pedagogiken efter det som lockar! Det är med stor tacksamhet (och lite sorg i hjärtat) som vi nu lämnar Karika efter att våra två barn har fått ynnesten att gå där. Vi kommer sakna er alla!

Vårdnadshavare, juni 2022

Vi är väldigt nöjda med allt och vårt barn trivs mycket bra.

Vårdnadshavare, april 2024