070- 186 70 79 info@karika.se
Välkommen till Karika förskola

”Det bästa med Karika är att det alltid finns någon som tröstar mig när jag är ledsen.” 

– Karikabarn, 4 år

 

Vi är en liten fristående förskola belägen strax nedanför skogen i en villa i Hjärnarp, Ängelholms kommun.  Hos oss finns barn i åldrarna 1-5 år.

Vår vision är att barnen i vår förskola ska ges förutsättningar att utvecklas till sina ”bästa jag”, utifrån samma rättigheter. Alla är vi olika med lika värde. I vår vision är det principen om barnens bästa som styr beslut, även då de går emot de vuxnas önskningar. Varje rektors, förskollärares, barnskötares och andra yrkesgruppers tankar och förslag välkomnas för att hitta lösningar som fokuserar på möjligheter utifrån allas lika värde vid förändringsarbeten.

Vill ni veta mer om vår verksamhet så ta er vidare i menyn.

Vi finns även på Facebook och Instagram!

Vi dokumenterar och kommunicerar med Unikum

– en digital lärportal.

Klicka här för att läsa mer.

Vartannat år genomför Ängelholms kommuns förskoleutvecklare en tillsyn på Karika förskola, och alla andra enskilda förskolor, för att kvalitetssäkra förskolan. De ser till att alla lagar, regler och riktlinjer följs. Vi har i alla år fått väl godkänt på dessa tillsyner.

Varje år genomför Ängelholms kommun en vårdnadshavarenkät för de enskilda förskolorna. Klicka er vidare för att ta del av resultatet i Karikas Vårdnadshavarenkät 2023

En liten förskola med stort engagemang. Har aldrig lämnat mitt barn till personal som jag och barnet inte känner. Bemöter barnets behov och upplevs alltid ha fokus på barnens bästa. Är ledigt tacksam för Karika!

Vårdnadshavare, maj 2022

Karika är en förskola med mycket hjärta, själ och engagemang! Är stolt över att mina barn får uppleva denna gemenskap.

Vårdnadshavare, april 2023

Fantastiska engagerade förskolelärare som ser varje barn och gör allt för barnen! Karika är verkligen bästa möjliga förskola för våra barn!

Vårdnadshavare, april 2023

Tryggheten i det lilla – alla barn och personal känner varandra – är ovärderlig!

Vårdnadshavare, april 2023

Bästa förskolan! Engagerade pedagogoer och galet lyxig mat med mycket hemmagjort, tex bröd och musli. Rörelse varje dag tex i form av yoga. Mycket utomhusvistelse! Personalen är lyhörda på vad barnen tycker är roligt och intressant och anpassar pedagogiken efter det som lockar! Det är med stor tacksamhet (och lite sorg i hjärtat) som vi nu lämnar Karika efter att våra två barn har fått ynnesten att gå där. Vi kommer sakna er alla!

Vårdnadshavare, juni 2022

Mottagandet varje dag är guld värt, personalens ser till barnens behov och lyssnar på deras tankar och åsikter

Vårdnadshavare, april 2023