070- 186 70 79 info@karika.se

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling brukar definieras som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov, och kan delas upp i tre delar; ekologisk, ekonomisk och  social hållbarhet.

”Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.”

(Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, s. 9)

Ända sedan starten i januari 2004 har miljö och natur legat oss varmt om hjärtat. Redan då tog vi tillvara naturens resurser och material, samt tog tillvara på rester från matlagningen som vi sedan serverade som buffé i slutet av veckan. På den tiden var detta inte lika stor självklarhet som det är nu. Nu stoltserar vi glatt med hur vi i vår verksamhet återbrukar, återanvänder och tar tillvara på det som kan tas tillvara på. Detta tänk vill vi också förmedla till barnen för att ge dem de kunskaper som läroplanen formulerat kring hållbar utveckling.

Hos oss får barnen vara med när vi tar hand om och reparerar saker som gått sönder. De får vara med när grödor sås och får se dem växa för att sedan skördas och antingen åka rakt i mun, eller bli tillagat i Karika-köket. Barnen får delta i samtal och aktiviteter kring jordens resurser och hur vi kan spara in på dem mer. Samtidigt vill vi få barnen att värna om sin egen kropp och sitt välbefinnande, samt sina kompisar och alla de relationer de kan tänkas hamna i.

Titta vidare på vårt bildspel här nedan för mer aktiviteter och lärande kring hållbar utveckling på Karika.

 

Vi tar tillvara på regnvatten

Vattentunnan samlar upp regnvatten som barnen sedan kan använda i sitt utforskande och i sina lekar. Barnen får uppleva och blir medvetna om vikten av att hushålla med resurser – vattnet tar slut om man slösar… Sedan behöver man vänta tills det regnar igen för att tunnan ska fyllas på.

Laga och ta hand om

Barnen får vara delaktiga i att laga och ta hand om de saker vi har på förskolan. På så sätt får de med sig tankar om att man inte behöver ersätta och köpa nytt, utan att man istället kan vara rädd om det man har. Så spar man både pengar och resurser som går åt för nyproduktioner.

Skräpplockardagarna

Varje år arrangerar Håll Sverige Rent Skräpplockardagarna, som vi deltar i.

Barnens engagemang att få plocka upp skräp och städa i närmiljön visar handlingskraft och kunskaper kring hållbar utveckling.

Skörd

Vi har massor av rabarber som växer på Karika-gården. Vid skörd deltar barnen och hjälper till med att klippa stjälkarna i små bitar. De ska sedan kokas till sylt, som vi serverar till gröt. De stora bladen används i barnens lek innan de hamnar i trädgårdstunnan.

Naturens material

Barnen tar tillvara på de resurser och det material som finns tillhands och i deras närhet. En sushi-bricka kan tillagas av bark, maskrosor, och gräs. Bara vår egen fantasi kan sätta gränser!

Värdegrund

Vi arbetar med värdegrunden genom bl a Kompisböckerna. Genom dessa får barnen möta etiska dilemman som de själva ofta kan hamna i, och inspireras att hjälpas åt, lösa konflikter och ta hand om både sig själv och varandra.