070- 186 70 79 info@karika.se

Vi som arbetar på Karika

 

Karolin Andersson, ägare,

rektor, förskollärare

Carina Andersson

förskollärare

Hanna Olsson

förskollärare

Ulrika Schönbeck

förskollärare

Marita Persson

resurs

Viveca Nilsenius

kokerska

Hushållsskola,  Kostekonomi och kostterapi, Äldrepedagog

 

Emmy Andersson,

vikarie (pågående förskollärarutb.)