070- 186 70 79 info@karika.se

De äldsta barnen

Karikas äldsta barn är 3-5åringarna. Barnens nyfikenhet, intressen och erfarenheter är det som styr verksamheten. Deras tankar och idéer tas tillvara genom samtal och diskussioner. Måltiderna är utmärkta tillfällen för just samtal och reflektioner och det är ofta här något spännande kan starta, ur ett barns frågor eller kommentarer.

Ett demokratiskt förhållningssätt är grunden för de äldsta barnens verksamhet. Varje barn får möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i aktiviteter, lek och lärande genom att de får lov att uttrycka vad de tänker och känner. Samtidigt får barnen lära sig att ta hänsyn till sina kompisar och deras åsikter. Omtanke och empati syns tydligt bland barnen, som gärna och ofta på egna initiativ hjälper och stöttar sina kompisar. 

Varje morgon efter frukost har barnen i yoga tillsammans för att starta dagen med ett lugn i kroppen. På Karika värnar vi om barnens hälsa och vill ge barnen medvetenhet om vad deras kroppar behöver. Vi har därför gott om lugna stunder. Till exempel har vi yoga, lång vila efter lunch, och vistas stora delar av dagarna utomhus.

Böcker

De finns i alla miljöer. Vi läser tillsammans innan lunch.

Skogen

Vi besöker ofta skogen, som vi har lyxen att ha alldeles in på knuten.

Fysik och teknik

Hur får man en lampa att lysa? Barnen kopplar ihop lampor med batterier.

Yoga

Varje morgon efter frukost har de äldsta barnen yoga tillsammans.

Skapande och konstruktion

Vi följer och utnyttjar årstiderna och vädret – vinterns kyla kan användas för att skapa nytt byggmaterial på gården.