070-186 70 79 info@karika.se

Karikas verksamhet

 

 

Öppettider

Vi erbjuder omsorg alla vardagar kl 06.30 – 18.00

Karika är en fristående förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger precis nedanför skogen i en villa med stor inhägnad gård. På gården erbjuds tillfälle för/till rörelse, rollek, lärande och gemenskap. Innemiljön består av många olika möjligheter. På förskolan arbetar två förskollärare , en barnskötare och en kokerska/resurs. Ni lämnar det finaste ni har till oss, det som betyder mest för er. Vi tar emot ert/era barn med förtroende i hjärtat och gör verkligen allt för att ni och ert barn ska få en så fin förskoletid som möjligt! På Karika finns mycket mys, skratt, bus och upplevelser men också mycket kunskap, nyfiket upptäckande och lärande. Lustfylllt lärande i en trygg miljö med få, för ert barn kända pedagoger. Vi finns alltid där för er och ert barn.

Att vi är fristående innebär att förskolan ägs och drivs av annan huvudman än kommunen och att vi har egen kö och intagning till vår förskola.  Däremot gäller samma regler som kommunen vad gäller avgifter mm. Skollagens allmänna bestämmelser om förskolan och förskolans läroplan Lpfö 98/10 gäller även för oss. Vi har även en 2018 Likabehandlingsplan för Karika förskola som utvärderas och revideras varje år. Denna plan finns levande i vår verksamhet hela tiden och är väl förankrad hos personal, barn och föräldrar.

Vi utvärderar och utvecklar vår verksamhet kontinuerligt för att säkra kvalitén. I vårt systematiska kvalitetsarbete använder vi oss av BRUK, skolverkets verktyg för självskattning av kvalitén.

För dokumentation av barnens utveckling och lärande använder vi oss av ett digitalt dokumentationsverktyg som heter Pluttra. Det är en användarvänlig plattform för information, kommunikation och dokumentation. Dokumentationen kan bestå av text, foto och film. Varje vårdnadshavare kan logga in via smartphone, surfplatta eller dator, antingen via www.pluttra.se eller via appen. Som vårdnadshavare har man tillgång till “ett digitalt fönster”, dvs i realtid kan man ta del av ögonblick under barnets dag på förskolan och av pedagogernas reflektioner kring förskolans pedagogiska arbete. Man kan även att få viktiga meddelanden och ha möjlighet att prenumerera på förskolans kalender. Det är viktigt att vårdnadshavare känner sig trygga med att använda Pluttra. Det är endast vårdnadshavarna som har tillgång till sitt barns dokumentation. Säkerheten i Pluttra är hög, allt som förskolan publicerar “ägs” av dem och är osökbart. Läs mer på lineducation.se/lin/pluttra/ där vi hämtat ovanstående information.

Som en liten förskola kan vi erbjuda en mer flexibel verksamhet där vi verkligen sätter barnets bästa i fokus. Vi är lyhörda för barnets behov och för föräldrars önskemål. Det flexibla och lyhörda syns även tydligt i vårt dagliga arbete med barnen, då vi ofta frångår planerade aktiviteter för att följa barnens intressen, utveckling och önskemål.

Att vistas ute gör gott för både kropp och själ, anser vi. Vi tror att det gynnar barns hälsa att få vara ute så mycket som möjligt genom att det minskar smittorisker, minskar ljudnivån, minskar stressnivån, ökar den motoriska utvecklingen och dessutom ger det upphov till så mycket upptäckter, experiment, undersökande och lärande. Därför är vi såklart utomhus varje dag, i alla väder. Oftast går vi ut direkt efter frukost och stannar ute hela förmiddagen. Efter mellanmål går vi ut igen, ibland till och med innan för att äta mellanmålet ute.

Hälsa är viktigt för oss, lugn, ro och avkoppling under barnens dagar hos oss. Därför erbjuder vi yoga för barnen efter frukost varje dag.

Barngruppen, som består av 18-20 barn, delas upp i 2-3 grupper under stora delar av dagen utifrån ålder. Detta är våra barngrupper:

Hur de olika grupperna arbetar kan ni läsa om under respektive länk eller från menyn ovan.

Två dagar/termin håller förskolan stängt för planerings-och utvecklingsdag.

Det är vi som arbetar på Karika:

Karolin Andersson

Förskollärare

Louise Kullberg

Barnskötare

Linda  Nilsson

Förskollärare

Johanna Clarensius

 utb. omvårdnad barn & ungdom

pågående utb. till barnskötare

Charlotte Tolstam

kokerska

All personal har gått barn HLR kurs

Några ord från föräldrar på Karika:

”Jag tycker det är bra att det inte är så många barn på Karika för alla blir sedda på ett annat vis. Att det är mer hemmamiljö än i andra förskolor eftersom det är en vanlig villa och jag tycker det är jättebra att de är ute så mycket.”

Karika-förälder

”Det går inte med ord beskriva hur glad och tacksam jag är för att kunna lämna mina barn till Karika förskola. Måste vara världens bästa, mest hängivna och goa fröknar som vi möter med glädje i hallen varje dag!! Stort TACK till er <3”

Karika-förälder

”Den lilla förskolan med det stora hjärtat. Så tacksam för Karika!”

Karika-förälder

”Alltid positiv personal, känner mig trygg när jag lämnat mitt barn. De får lära sig ta hänsyn till varandra.”

Karika-förälder

Innehållsansvarig: Förskolechef Karolin Andersson

Sidan uppdaterades 7 februari  2018