070-186 70 79 info@karika.se

Karikas verksamhet

 

 

Öppettider

Vi erbjuder omsorg alla vardagar kl 06.30 – 18.00

Karika är en fristående förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger i en villa strax nedanför skogen i Hjärnarp. Barngruppen som består av omkring 20 barn delas upp i två grupper under stora delar av dagen. Detta är våra barngrupper:

  • Sniglarna: 1-3 – åringarna
  • Elefanterna: 3-5-åringarna

(Läs mer om våra grupper under rubriken ¨Sniglarna¨ eller ¨Elefanterna¨) Vi har en stor inhägnad gård. På gården erbjuds många tillfällen till rörelse, rollek, lärande och gemenskap. Innemiljön erbjuder många olika aktiviteter. Här finns möjlighet till rörelse i lekhallen, skapande i ateljén, utforskande i vattenlek, konstruktion i byggrummet och mycket mer. (Läs mer om vår utemiljö under rubriken ¨Miljöerna¨) På förskolan arbetar två förskollärare, två barnskötare och en kokerska. På Karika finns plats för mycket upptäckande, kunskapande  och lärande men vi gör också plats för mys, skratt och bus. Med andra ord ett lustfyllt lärande i en trygg miljö med få, för ert barn kända, pedagoger. Att förskolan är fristående innebär att förskolan ägs och drivs av annan huvudman än kommunen. Detta innebär i sin tur att vi har en egen kö och egen intagning till vår förskola. Skollagens allmänna bestämmelser om förskolan och förskolans läroplan, Lpfö98/10, gäller även för oss. Vår likabehandlingsplan utvärderas och revideras varje år. 2019 Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen är ett levande dokument i vår verksamhet och är väl förankrad hos barn, personal och föräldrar. För att säkra kvaliteten utvärderar och utvecklar vi vår verksamhet kontinuerligt. I vårt systematiska kvalitetsarbete använder vi oss av BRUK, skolverkets verktyg för självskattning av kvalitén. Vi använder oss av dokumentationsverktyget Pluttra för att dokumentera barnens utveckling och lärande. Pluttra är en plattform för information, kommunikation och dokumentation. Dokumentationen kan bestå av text, foto och film. Du som vårdnadshavare loggar in via smartphone, surfplatta eller dator. Du får, via Pluttra, tillgång till ett digitalt fönster¨. Det betyder att du, i realtid,  kan ta del av ögonblick under ditt barns dag på förskolan samt ta del av pedagogernas reflektioner kring förskolans pedagogiska arbete. Som en liten förskola kan vi erbjuda en flexibel verksamhet där vi verkligen sätter barnets bästa i fokus. Vi är lyhörda för barnets behov och för föräldrars önskemål. Vi är utomhus varje dag, i alla väder. Vi anser att det är bra för både kropp och själ att vistas ute. Det gynnar barns hälsa, minskar smittorisker, sänker ljudnivån, minskar stressnivån och gynnar den motoriska utvecklingen. Det lockar också till att upptäcka, experimentera, undersöka och lära. För att ytterligare understryka hur viktig hälsan är för oss erbjuder vi barnen yoga efter frukost och massagevila efter lunch. Detta gör vi varje dag! Allt för att barnen ska få en god omsorg och en väl avvägd dagsrytm.

Det är vi som arbetar på Karika:

Karolin Andersson, ägare, rektor, utb. förskollärare

Johanna Clarensius, pågående barnskötarutbildning

Carina Andersson, barnskötare, pågående förskollärareutb.

Marita Rubio-Persson, resurs för förskolan

Hanna Olsson utbildad förskollärare

Charlotte Tolstam, förskolans kock, utbildad kallskänka

Några ord från föräldrar på Karika:

”Jag tycker det är bra att det inte är så många barn på Karika för alla blir sedda på ett annat vis. Att det är mer hemmamiljö än i andra förskolor eftersom det är en vanlig villa och jag tycker det är jättebra att de är ute så mycket.”

Karika-förälder

”Det går inte med ord beskriva hur glad och tacksam jag är för att kunna lämna mina barn till Karika förskola. Måste vara världens bästa, mest hängivna och goa fröknar som vi möter med glädje i hallen varje dag!! Stort TACK till er <3”

Karika-förälder

”Den lilla förskolan med det stora hjärtat. Så tacksam för Karika!”

Karika-förälder

Är så otroligt nöjda. Litet, tryggt och omhändertagande. Skönt med en liten förskola där alla barn och vuxna känner varandra. De har eget trädgårdsland där barnen är med och planterar och skördar. De är ute mycket och har superfin utegård. De använder pluttra som är helt fantastiskt – en app där de lägger ut text, bilder och filmsnuttar så man som förälder får en bra inblick i verksamheten. När barnet ska byta grupp krävs ingen inskolning i den nya – då alla känner varandra.

Karika-förälder

Innehållsansvarig: rektor Karolin Andersson

Sidan uppdaterades 19 augusti 2019