Vår verksamhet

Öppettider:

Vi erbjuder omsorg alla vardagar kl 06.30 – 18.00

Karika är en fristående förskola med totalt 24 barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger i en villa strax nedanför skogen i Hjärnarp. Att förskolan är fristående innebär att förskolan ägs och drivs av annan huvudman än kommunen. Detta innebär i sin tur att vi har en egen kö och egen intagning till vår förskola. Skollagens allmänna bestämmelser om förskolan och förskolans läroplan (Lpfö 18) gäller även för oss. Vår likabehandlingsplan utvärderas och revideras varje år. Planen är ett levande dokument i vår verksamhet och är väl förankrad hos barn, personal och vårdnadshavare. Läs den gärna: Likabehandlingsplan 2020

Barngruppen delas upp i två grupper under stora delar av dagen.

På förskolan arbetar tre förskollärare, en barnskötare (med pågående förskollärarutbildning), en resurs för förskolan, samt en kokerska. Varje dag möts barnen av, för dem, kända pedagoger.

Som en liten förskola kan vi erbjuda en flexibel verksamhet där vi sätter barnets bästa i fokus. Vi är lyhörda för barnets behov och för vårdnadshavares önskemål. Vi är utomhus varje dag, i alla väder. Vi anser att det är bra för både kropp och själ att vistas ute. Det gynnar barns hälsa, minskar smittorisker, sänker ljudnivån, minskar stressnivån och gynnar den motoriska utvecklingen. Det lockar också till att upptäcka, experimentera, undersöka och lära. För att ytterligare understryka hur viktig hälsan är för oss erbjuder vi barnen yoga efter frukost och massagevila efter lunch. Detta gör vi varje dag! Allt för att barnen ska få en god omsorg och en väl avvägd dagsrytm.

För att säkra kvaliteten utvärderar och utvecklar vi vår verksamhet kontinuerligt. I vårt systematiska kvalitetsarbete använder vi oss av BRUK, skolverkets verktyg för självskattning av kvalitén. Vi använder oss av dokumentationsverktyget Unikum för att dokumentera barnens utveckling och lärande. Dokumentationen kan bestå av text, foto och film. Unikum är även en plattform för information och kommunikation. Vårdnadshavare loggar in via smartphone, surfplatta eller dator och får tillgång till ett ”digitalt fönster¨ in i verksamheten. Här får man ta del av lärloggar för sitt barn eller barngruppen, samt pedagogernas reflektioner kring förskolans pedagogiska arbete. I Unikum görs även förberedelser och dokumentation av utvecklingssamtalet.

Det är vi som arbetar på Karika:

Karolin Andersson, ägare,

rektor, utb. förskollärare

Hanna Olsson

förskollärare

Carina Andersson

barnskötare (pågående förskollärarutb.)

Ulrika Schönbeck

förskollärare

Marita Persson

resurs för förskolan

Charlotte Tolstam,

kock (utb. kallskänka)

Johanna Clarensius

barnskötare (föräldraledig)

 

Emmy Andersson,

vikarie (pågående förskollärarutb.)

 

”Jag tycker det är bra att det inte är så många barn på Karika för alla blir sedda på ett annat vis. Att det är mer hemmamiljö än i andra förskolor eftersom det är en vanlig villa och jag tycker det är jättebra att de är ute så mycket.”

Vi var på en annan förskola under några månader när barnet var 3 år. Hon trivdes inte alls, vi fick feedback från förskolan att hon hade problem med det sociala och behövde jobba med det.När vi bytte till Karika var det som förbytt. Hon var glad och framåt och vi fick feedback att de hade så trevliga samtal vid matbordet.

Förälder maj-2020

Är så otroligt nöjda. Litet, tryggt och omhändertagande. Skönt med en liten förskola där alla barn och vuxna känner varandra. De har eget trädgårdsland där barnen är med och planterar och skördar. De är ute mycket och har superfin utegård. De använder pluttra som är helt fantastiskt – en app där de lägger ut text, bilder och filmsnuttar så man som förälder får en bra inblick i verksamheten. När barnet ska byta grupp krävs ingen inskolning i den nya – då alla känner varandra.

Liten familjär förskola där personalen verkligen bryr sig

förälder maj-2020

”Det går inte med ord beskriva hur glad och tacksam jag är för att kunna lämna mina barn till Karika förskola. Måste vara världens bästa, mest hängivna och goa fröknar som vi möter med glädje i hallen varje dag!! Stort TACK till er <3”

”Tycker  det är en väldigt bra förskola. Barnen är mycket ute och i naturen. Bra mat som lagas på plats. Barnen utvecklas väldigt bra och bra att hela barngruppen oavsett ålder har aktiviteter ihop”

förälder juni -2020

Trygga o glada barn som ständigt utvecklas!

förälder maj-2020

”Bästa Karika, förskolan med det stora varma hjärtat, nyfikna ögon och pedagoger med sprudlande energi, finns alltid en trygg famn som väntar på morgonen vid lämning. – Vi är inga vanliga barn, vi är ju Karikabarn! sa ett av mina barn. Tack för allt ni gör för våra barn!”

Vi rekommenderar gladeligen Karika till alla som behöver förskoleomsorg. Vi är och har varit mer än nöjda genom åren!

förälder maj-2020

Sidan uppdaterades 8 juli 2020

Innehållsansvarig: rektor Karolin Andersson